Zapraszamy do naszej oferty cenowej. W razie pytań służymy pomocą. Po wykonaniu usługi wystawiamy fakturę.

Rodzaj usługi

Przenoszenie stron internetowych z jednego hostingu (serwera) na inny

69 zł
(strony prywatne/blogi)

129 zł
(strony firmowe/komercyjne)

dla NGO* – 50% taniej!

Przenoszenie skrzynek pocztowych od 29 zł
Zakładanie nowych skrzynek na serwerze (do 5 sztuk) gratis!

* rabat 50% dotyczy organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów, parafii itp.) nieprowadzących działalności gospodarczej.

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi, z jednoczesnym podaniem przyczyny takiej odmowy (zwykle chodzi o ograniczenia techniczne bądź czasowe). Natomiast nigdy nie odmawiamy Klientom realizacji usługi ze względu na ich światopogląd, wyznawane wartości czy inne przyczyny, które zgodne są z prawem polskim.
Cennik ważny od dnia 1.07.2018 r.