Zapraszamy do naszej oferty cenowej. W razie pytań służymy pomocą. Po wykonaniu usługi wystawiamy fakturę (w cenniku kwoty brutto).

Przenoszenie stron internetowych z jednego hostingu (serwera) na inny

Usługa przenoszenia

Cena (brutto)

Jak zamówić usługę

Strony prywatne/blogi (wizytówki, małe strony osobiste, o charakterze niezarobkowym, Wordpress, Joomla, Drupal i in.)

100 zł

Strony firmowe/komercyjne (małe i średnie strony firmowe oparte o Wordpress z wyłączeniem sklepów WooCommerce, Joomla, Drupal itp.)

180 zł

Sklepy i rozbudowane witryny internetowe (sklepy internetowe oparte o PrestaShop, WooCommerce i inne oraz duże serwisy internetowe)

od 250 zł

Strony związane z NGO (rabat 50% dotyczy organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów, parafii itp., nieprowadzących działalności gospodarczej)

180 zł
90 zł

Przenoszenie skrzynek pocztowych

od 30 zł

Zakładanie nowych skrzynek na serwerze (do 5 sztuk) gratis!

* rabat 50% dotyczy organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów, parafii itp.) nieprowadzących działalności gospodarczej.

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi, z jednoczesnym podaniem przyczyny takiej odmowy (zwykle chodzi o ograniczenia techniczne bądź czasowe). Natomiast nigdy nie odmawiamy Klientom realizacji usługi ze względu na ich światopogląd, wyznawane wartości czy inne przyczyny, które zgodne są z prawem polskim.
Cennik ważny od dnia 1.01.2022 r.